Alla nyheter

Delphi rådgivare till Hamlet Pharma vid fusion av SelectImmune

Delphi har biträtt det noterade bolaget Hamlet Pharma AB (publ) i en föreslagen fusion med det noterade bolaget SelectImmune Pharma AB (publ). Genom en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen bildas ”Hamlet Biopharma” med syfte att bli ett slagkraftigt läkemedelsbolag för utveckling av läkemedel för behandling av cancer- och infektionssjukdomar.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Jenny Lindén, Emilia Hjers och Dahae Roland.