Alla nyheter

Delphi rådgivare till Immunicum vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB (publ) vid företrädesemission om cirka 111 miljoner kronor samt en överteckningsemission om cirka 17 miljoner kronor.

 

Immunicum är ett biomedicinskt företag som utvecklar immunterapier mot cancer baserade på tre olika plattformstekniker. Bolagets mål är att främja produktkandidater genom fas II-studier och därefter licensiera produkter till större läkemedelsföretag.

Kapitalanskaffningen avser främja fortsättningen och utökningen av den pågående fas II-studien, Mereca, vid behandling av njurcancer samt genomförandet av två planerade fas I- och II-studier vid behandling av melanom.

Redeye är finansiell rådgivare.

Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg samt Jonas Ingvarson, Emma Dansbo, Sandra Lima och Linn Eriksson.