Alla nyheter

Delphi har biträtt Dignitana AB (publ) vid publik emission

Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare vid Dignitanas företrädesemission med en kapitalanskaffning om totalt 52,5 MSEK.

 

Dignitana är världsledande inom medicinsk skalpkylning. Bolaget tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®.

Stockholm Corporate Finance AB har varit finansiell rådgivare åt Dignitana.

Delphis team bestod av partner Jens Kinnander och advokat Micael Karlsson.