Alla nyheter

Delphi rådgivare till LIDDS AB (publ) i samband med riktad emission

Advokatfirman Delphi har biträtt LIDDS AB (publ) i samband med genomförandet av en riktad emission till ett antal svenska och internationella investerare. Den riktade emissionen har beslutats av styrelsen i LIDDS med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2021. LIDDS tillförs en likvid om cirka 45 miljoner kronor före emissionskostnader.

LIDDS är ett svenskbaserat läkemedelsbolag med den unika drug delivery-teknologin NanoZolid®. NanoZolid® är en kliniskt validerad drug development-teknologi och ger en effektiv och kontrollerad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. Teknologin är patenterad på de stora marknaderna i världen och erbjuder en kontrollerad frisättning av läkemedel med effekt i upp till sex månader. LIDDS är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg och Pekka Frölander.