Alla nyheter

Delphi rådgivare till Meltron AB vid övertecknad emission av units och förvärv av Oy MTG-Meltron Ltd

Advokatfirman Delphi har biträtt Meltron AB (publ) (tidigare A Uni-light LED AB) i samband med en övertecknad emission av units om ca 24 MSEK, samt vid Meltrons förvärv av Oy MTG-Meltron Ltd vilken genomfördes som en apportemission där aktieägarna i Oy Meltron som köpeskilling erhöll aktier i Meltron AB.

Meltron designar, tillverkar och säljer LED-belysning till utvalda nischmarknader-djurstallar, industrin och kryssningsfartyg samt särskilt utsatta miljöer där Meltrons lampor har stor positiv effekt.

Oy MTG-Meltron Ltd är verksamt inom belysningsområdet med egenutvecklad och avancerad teknik, som kombinerar optik, termodynamik och elektronik med starka patent.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg och Jenny Lindén.