Alla nyheter

Delphi rådgivare till Paxman AB (publ) i samband med genomförandet av en riktad emission

Advokatfirman Delphi har biträtt Paxman AB (publ) i samband med genomförande av en riktad emission om cirka 59 MSEK.

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 500 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Paxman AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA. Paxman är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Delphis team bestod huvudsakligen av ansvarig partner Anders Jemail.