Alla nyheter

Delphi rådgivare till Paxman vid riktad nyemission

Advokatfirman Delphi har biträtt Paxman AB (publ) i samband med en riktad nyemission genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, varigenom bolaget tillförs 77 miljoner kronor före transaktionskostnader. Paxmans aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Paxman’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. Paxman är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat över 4 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Paxman AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn med dotterbolag i Huddersfield samt i Houston.

Delphis team bestod av Anders Jemail.