Alla nyheter

Delphi rådgivare till Train Alliance Sweden AB (publ) i samband med kraftigt övertecknad emission av B-aktier samt listning på Nasdaq First North Growth Market

Advokatfirman Delphi har biträtt Train Alliance Sweden AB (publ) i samband med en övertecknad emission av B-aktier om cirka 250 miljoner kronor och efterföljande listning på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsanmälningar i spridningsemissionen inkom med ett sammanlagt belopp om cirka 840 miljoner kronor från fler än 22 000 investerare.

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur.

Delphis team bestod av Andreas Wirén, Matilda Karlsson, Emil Blomqvist (capital market), Göran M. Karlsson, Josefine Wir och Matilda Claussén-Karlsson (legal due diligence och fastighetsrätt).