Alla nyheter

Delphi sätter spaden i jorden för biologisk mångfald

Idag är det den internationella biologiska mångfaldens dag. Det har vi valt att uppmärksamma lite extra i år i samband med ett av våra senaste miljöprojekt som främjar den biologiska mångfalden i Sverige. Situationen för våra pollinatörer är akut och fortsatt förlust skulle innebära negativ påverkan på vår livsmedelsförsörjning. Projektet fokuserar på att bevara och förstärka livsmiljön för våra pollinatörer såsom bin och humlor.

I början av 2023 la EU-kommissionen fram en ny giv för pollinatörer för att ta itu med den alarmerande minskningen av pollinerande insekter i Europa. Den handlar i grund och botten om att vi inte kan fortsätta förlora biologisk mångfald eftersom det kommer påverka vår livsmedelsförsörjning och våra ekosystems motståndskraft negativt. Delphi har därför finansierat och deltagit i ett projekt för att bevara och förstärka livsmiljöerna för de vilda pollinatörerna i Sverige. På ett område i Bålsta i Håbo kommun har Delphi, tillsammans med Initiativ1415, implementerat åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden.

– Pollineringen är viktig för många av våra grödor och en förutsättning för den svenska livsmedelsförsörjningen. Pollinering är en ekosystemtjänst som är central för att vi människor ska ha mat på middagsbordet. Förlusten av vilda pollinatörer fortsätter och nu krävs kraftfulla insatser för att vända den trenden, säger Christoffer Bonde på Initiativ1415.

Initiativ1415 erbjuder företag att genom olika lokala projekt bidra till att öka den biologiska mångfalden och koldioxidbindningen. Initiativ1415 samarbetar med ägare till jord- och skogsbruk och ingår avtal kring biodiversitet och koldioxidbindning. När det gäller projektet för vilda pollinatörer är alla åtgärder som implementeras baserade på Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets rekommendationer och i dialog med Länsstyrelsen. På markytan i Bålsta har Delphi varit med på plats och hjälp till att skapat varma ytor, anlagt faunadepå, sått in biåkerblandning, skapat en traditionell blomsteräng, placerat ut halmbalar där bin och andra insekter kan bygga bon, anlagt sandbäddar och skalbaggsåsar samt planterat olika sorters lövträd och buskar.

– I år har Delphi växlat upp sina hållbarhetssatsningar inom klimat och miljö. Vi har dels antagit en ny reduktionsplan för att minska vårt klimatavtryck, dels investerat i nya klimat- och miljöprojekt – bland annat det här projektet med fokus på biologisk mångfald. I det här fallet är det dessutom väldigt givande att få vara med på plats och hjälpa till rent praktiskt, säger Andreas Wirén, partner på Delphi.

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Med totalt cirka 210 medarbetare, varav ungefär 150 jurister, har Delphi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.