Alla nyheter

Delphi släpper ny hållbarhetsrapport

Idag släpper Advokatfirman Delphi en ny upplaga av firmans årliga hållbarhetsrapport. Med flera nya satsningar inom såväl klimat och miljö som jämställdhet och mångfald tar Delphi nya kliv i sitt hållbarhetsarbete.

Att vara en hållbar samarbetspartner och arbetsgivare är en stor och viktig del i Delphis affärsplan och handlar om ett förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. Delphis vision är att ta ansvar för medarbetare, medmänniskor och miljö för att bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld.

Den årliga hållbarhetsrapporten ger en djupgående inblick i byråns åtagande att driva en hållbar affärsjuridisk verksamhet och täcker flera olika områden inom miljö, socialt ansvar och etik. Rapporten belyser bland annat vilka åtgärder Delphi vidtar för att minska verksamhetens klimatavtryck samt vilka klimatinvesteringar byrån satsar på. Rapporten redogör även för de insatser Delphi gör i syfte att främja jämställdhet och mångfald i advokatbranschen samt vilka ideella samhällsengagemang byrån åtar sig. Rapporten behandlar också Delphis etiska ram och hur byrån säkerställer en rättvis och ansvarsfull verksamhet.

Highlights ur Delphis hållbarhetsrapport 2023/2024

  • Ny reduktionsplan för att minska verksamhetens klimatavtryck
  • Klimatinvesteringar i form av kolinbindning om cirka 500 ton CO₂ genom bevarad skog
  • Lokala miljöprojekt för biologisk mångfald
  • Great Place to Work®-certifiering för fjärde året i rad
  • Med en tredjedel kvinnliga delägare har Delphi slagit igenom 30-vallen
  • Delphis satsning ”Föräldragruppen” utnämnd till Årets Initiativ av Justitiapriset

– Jag har märkt att vår hållbarhetsrapport uppskattas av såväl klienter som medarbetare och juriststudenter – vilket gläder mig. Det är ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad och att vi är på rätt spår. Vi kommer fortsätta att utmana varandra, våra klienter och branschen för att hela tiden bidra till att driva utvecklingen framåt. Ett proaktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete är helt avgörande för vår framgång och för en bättre värld. Jag vill även passa på att tacka våra fantastiska medarbetare som på olika sätt engagerar sig i vårt hållbarhetsarbete, säger Stefan Erhag, Executive Partner på Delphi.

Läs hållbarhetsrapporten här.

Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Med totalt cirka 210 medarbetare, varav ungefär 150 jurister, har Delphi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Delphi är mångfaldigt prisade i Sveriges största klientstudie Årets Advokatbyrå och i advokatbranschens jämställdhetsutmärkelse Justitiapriset. Delphi är även topprankade i flera kategorier av internationella rankinginstitut som bland annat Chambers and Partners och The Legal 500.