Alla nyheter

Justitiapriset går återigen till Delphi för byråns jämställdhetsarbete

Justitiapriset 2021 tilldelades Advokatfirman Delphi med motiveringen:

Årets vinnare av Justitiapriset belönas för sin kontinuitet, stabilitet, uthållighet och autenticitet i jämställdhetsarbetet. Byrån har på ett övertygande sätt omsatt ord till resultat, och det framgår tydligt hur jämställdhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten. Byrån har en genomtänkt struktur för att motverka diskriminering och främja jämställdhet. Juryn uppskattar särskilt hur byrån har skapat en kultur med öppenhet och trygghet i dessa frågor, något som bekräftas av medarbetarenkäten. Mot denna bakgrund är juryn glad att få tilldela Justitiapriset 2021 till Delphi.

Justitiapriset är en utmärkelse som delas ut årligen till den affärsjuridiska advokatbyrå som arbetar bäst med jämställdhet. Delphi mottog priset för första gången 2017, vilket också var första gången priset delades ut. Delphis partner Agnes Hammarstrand har även fått motta den individuella utmärkelsen Årets Justitia 2019 för hennes betydande insatser för jämställdheten i juristbranschen.

I undersökningen får de advokatbyråer som väljer att delta i mätningen svara på en enkät om sitt arbete med jämställdhet. Enkäten analyseras av det marknadsledande jämställdhetsbolaget Add Gender och berör frågor om struktur, kultur, balans och arbete mot sexuella trakasserier. Därefter anonymiseras enkäterna innan de går vidare till en noggrant utvald jurygrupp som får rösta och utse en vinnare.

– Vi är mycket stolta över att motta branschens kanske viktigaste pris. Vi vill gå i bräschen för att förändra den ojämna företagskultur som länge har rått i advokatbranschen. Jämställdhet är inte enbart en självklar rättvisefråga, utan även helt nödvändigt för såväl vår som våra klienters framgång, säger Stefan Erhag, executive partner på Delphi.

Även om andelen kvinnor på ledande positioner inom advokatkåren ökar är det fortfarande en övervägande majoritet av män som är delägare på de större affärsjuridiska byråerna idag. Knappt två av tio delägare är kvinnor. Samtidigt är det fler kvinnor än män som studerar och tar examen från juristprogrammet.

– Vi arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor på ledningsgruppsnivå sedan flera år tillbaka eftersom vi upplevt att det är en utmaning att attrahera och behålla kvinnliga medarbetare tillräckligt länge för att de ska nå seniora positioner och därmed möjlighet till delägarskap. Vi arbetar intensivt för att uppnå en mer inkluderande företagskultur där såväl kvinnor som män trivs och ser en framtid, säger Stefan Erhag.

På Delphi är jämställdhet en stående punkt på alla styrelsemöten och personalmöten då det är en fråga som alltid måste prioriteras och bearbetas. Delphi har satt upp tydliga mål och arbetar strategiskt mot dessa. Byrån har exempelvis återkommande utbildningar och workshops på teman som unconscious bias och inkluderande företagskultur. Delphi låter sig även inspireras av företag bortom branschen som lyckats väl i dessa frågor. Vidare utvärderas byråns alla delägare årligen av sina medarbetare i vilken mån de bidragit till en mer jämställd företagskultur. Samtliga medarbetare utvärderar även sig själva årligen om hur de anser sig bidra till en mer jämställd företagskultur.

Här kan du läsa mer om Justitiapriset.