Alla nyheter

Regeringen överlämnar lagrådsremiss om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet innehållandes åtgärder i samband med den extra ändringsbudget som föreslås träda i kraft den 1 juni 2020. I lagrådsremissen föreslås flera åtgärder för att lindra effekterna på jobb och för företag under den rådande coronakrisen. Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och förmån av gåva till anställda

I lagrådsremissen föreslås att anställda inte ska förmånsbeskattas för fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under perioden 1 april – 31 december 2020. Det föreslås även en skattefrihet för arbetsgivares gåvor till anställda. Gåvor upp till ett värde på sammantaget 1 000 kronor per anställd ska inte beskattas och sådana gåvor får inte lämnas i pengar.

Avgiftsnivån på tillfälliga anstånd sänks

Regeringen förslår ändringar i reglerna om så kallade tillfälliga anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anståndsavgiften föreslås sänkas till 0,2 procent och att de första sex månaderna blir avgiftsfria. Vidare föreslås att Skatteverket under vissa omständigheter ska kunna återkalla tillstånd helt eller delvis, bland annat vid näringsförbud eller konkurs.

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidspermitteringar samt ytterligare kontrollåtgärder

Regeringen föreslår också att stödet för korttidsarbete, så kallad korttidspermittering, förstärks. Stöd vid korttidsarbete under stödmånader som infaller under 1 maj – 31 juli 2020 får lämnas vid arbetsminskning på 80 procent. En arbetstagares löneminskning ska då uppgå till 12 procent av ordinarie lön. Dessutom föreslås ett förtydligande av kravet på allvarliga ekonomiska svårigheter.

Det föreslås också att Skatteverket och Tillväxtverket i egenskap av handläggande myndigheter ska få genomföra kontrollbesök för att kontrollera rätten till stöd för korttidsarbete. Dessutom föreslås att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet även ska omfatta bedrägeribrott i de fall en gärning har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Vi följer givetvis utvecklingen. Vi har sammanfattat fler av regeringens stödinitiativ och riktlinjer här.