Alla nyheter

Regeringen presenterar nytt omställningsstöd för företag

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag ytterligare en åtgärd för att lindra coronavirusets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det rör sig om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Idag den 30 april 2020 höll regeringen, Centerpartiet och Liberalerna en pressträff om de nya budgetåtgärder som presenterats med anledning av coronaviruset. Syftet med åtgärderna är att ge företagare möjlighet att ta sig igenom och anpassa sin verksamhet utefter den akuta kris som råder. Ett omställningsstöd för företag presenteras vilket riktar sig till olika typer av verksamheter, från restauranger till taxiverksamhet och tillverkningsföretag, alla med kommande utmaningar att ta sig igenom.

Stödet kommer variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Storleken på stödet beräknas vidare utifrån hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft. Maxbeloppet för stödet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

För att ett företag ska kunna ta del av stödet krävs en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med mars och april förra året. Vidare krävs att företag har F-skatt som betalas ut genom Skatteverket. Företag i rekonstruktion, företag med skatteskulder eller företag som har sin hemvist i skatteparadis kommer inte kunna kvalificera sig för stödet.

Finansdepartementet tror att upp mot 180 000 företag kan komma att omfattas av stödet. Detta innebär en kostnad på 39 miljarder kronor under 2020.

Det är Skatteverket som ansvarar för administration och utbetalning av stöd. Om felaktiga uppgifter lämnas av företaget, om stöd utlämnas på felaktig grund eller om ett för högt belopp betalats ut har Skatteverket befogenhet att återkräva felaktigt utbetalda belopp. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet såväl vid ansökan som vid efterkontroll.

Den som med uppsåt lämnat felaktiga uppgifter kan dömas för osann försäkran till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms personen till fängelse i högst två år. Den som av grov oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter kan dömas för vårdslös försäkran till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt. Regeringen arbetar vidare med förslaget och kommer att återkomma med mer information om utformningen av och kraven för stödet samt hur och när företag har möjlighet att ansöka. Du kan läsa mer om EU:s statsstödsregler här.

Regeringen kommer överlämna förslaget i en extra ändringsbudget med en målsättning att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Vi följer givetvis utvecklingen av förslaget. Fler av regeringens stödåtgärder hittar du här.