Alla nyheter

Tre nya kvinnliga partners på Delphi till 2021

Advokatfirman Delphi förstärker sin delägarkrets med Elisabeth Werner, Mercedes Lennartsson Anderås och Victoria Wall Strandh som nya partners.

Elisabeth Werner, placerad på kontoret i Malmö, och Victoria Wall Strandh, placerad på kontoret i Linköping, bli partners på Delphi med verkan från den 1 januari 2021, och Mercedes Lennartsson Anderås ansluter till delägarkretsen i Göteborg.

Elisabeth har arbetat som counsel på Delphi sedan april 2019, innan dess kom hon närmast från en roll som bolagsjurist på Skanska Sverige AB. Elisabeth är specialiserad inom miljörätt och speciell fastighetsrätt och har framgångsrikt agerat ombud i tillståndsprocesser, i såväl under- som överinstans, och regressmål. Vidare har Elisabeth många års erfarenhet från miljörättsligt relaterade frågor i företags- och fastighetstransaktioner.

Mercedes kommer närmast från en annan affärsjuridisk advokatbyrå och har stor erfarenhet av obestånd, både som konkursförvaltare och annan obeståndsrättslig rådgivning såsom omstruktureringar. Mercedes har även omfattande erfarenhet av fastighetsrelaterad juridik och anlitas regelbundet av både lokala och internationella aktörer i dessa frågor. Mercedes kommer ansvara för att leda och utveckla obeståndsavdelningen i Västsverige.

Victoria har arbetat på Delphi sedan 2009, först som administrativ chef och sedan 2018 som vd för Delphi i Östergötland. Som extern vd har Victoria beviljats dispens från Advokatsamfundet för att bli delägare i Delphi. Efter över tio år på firman är hon väl insatt i såväl branschen som Delphis verksamhet och har en bred kompetens som bland annat spänner från HR-området till affärsutveckling och att framgångsrikt driva verksamhet.

– Vi är mycket glada över att välkomna Elisabeth, Mercedes och Victoria till delägarkretsen, tre väldigt uppskattade och skickliga rådgivare och medarbetare. Alla bidrar med en stark vilja att utveckla och driva byrån framåt, det är en värdefull förstärkning som är viktig för vår fortsatta resa. Det är förstås extra roligt att vi välkomnar tre kvinnor som delägare eftersom vi arbetar strukturerat för att jämna ut könsfördelningen på delägarnivå, säger Stefan Erhag, executive partner på Delphi.