Alla nyheter

Delphi rådgivare till säljarna av Movement Group Nordic AB vid försäljning av samtliga aktier till AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA och dess portföljbolag Conaxess Trade Sweden AB

Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Movement Group Nordic AB vid försäljning av samtliga aktier till AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA och dess portföljbolag Conaxess Trade Sweden AB. Movement Group är distributör av snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) och erbjuder både fältsäljlösningar och fullskaliga distributörslösning

Conaxess Trade är en exklusiv distributör av snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) till detaljhandeln och alternativa säljkanaler.

Transaktionen är villkorad av sedvanligt godkännande av Konkurrensverket.

Delphis team bestod framförallt av Fredrik Mörner och Karin Roberts (konkurrensrätt).