Alla nyheter

Delphi biträder i försäljning av byggrätter i Mölnlycke

Delphi har biträtt Haga Storby i Mölnlycke AB i försäljningen av byggrätter för 150-200 lägenheter i det nya bostadsområdet Haga By som planeras strax norr om Mölnlycke centrum utanför Göteborg. Köpare i affären är ett bolag inom HSB-sfären. Det nya bostadsområdet ska bestå av varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer och ska totalt omfatta cirka 600 bostäder i form av lägenheter och radhus. Delphis team har huvudsakligen bestått av Anders Hulegårdh, Anton Melander och Felicia Lundgren.