Alla nyheter

Delphi företräder Kålltorps Projektutveckling i samarbetsprojekt med Chalmers Golfklubb

Kålltorps Projektutveckling och Chalmers Golfklubb har bildat ett gemensamägt bolag för att utveckla området kring klubbhuset vid Chalmers Golfbana i Härryda. Det aktuella samarbetsprojektet omfattar byggnation av sex flerbostadshus om ca 15 000 kvadratmeter inrymmande totalt 150-200 bostäder med tillhörande parkeringar. Därutöver planeras en utbyggnad av klubbhuset med spa, gym, relaxavdelning, utomhuspool, ny förtydligad entré, utvecklat övningsområde, padelbanor samt komplementbyggnader som golfbilsgarage. Detaljplanearbetet är pågående.

Kålltorps Projektutveckling är ett privatägt bolag med syfte att i nära samarbete med kunder och samarbetspartners förvärva och utveckla mark och fastigheter i Göteborgsregionen. Bolaget ingår i Kålltorpsgruppen, som är en lokal bygg- och projektutvecklingskoncern med förankring i Västsverige.

Chalmers Golfklubb bildades år 1980 och var tidigare en golfförening för teknologer från Chalmers Tekniska Högskola.

Advokatfirman Delphi, genom Anders Hulegårdh och Oscar Friedrich, har agerat legal rådgivare till Kålltorps Projektutveckling genom hela transaktionsprocessen.

Anders Hulegårdh

Partner / Advokat

Göteborg

Anders Hulegårdh

Oscar Friedrich

Associate

Göteborg

Oscar Friedrich