Alla nyheter

Delphi rådgivare till EHF Holding AB i samband med försäljning av fastigheter

Advokatfirman Delphi har agerat rådgivare till EHF AB i samband med att bolaget har sålt två kommersiella fastigheter i attraktiva och centrala lägen i tillväxtorterna Trollhättan och Skövde, till Götenehus Group. Total uthyrningsbar yta överstiger 24 000 kvm, med utvecklingsmöjligheter för framtida bostadsbyggnation om 20 000 kvm BTA. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 530 miljoner kronor och förvärvet finanserias delvis genom en riktad nyemission till säljaren om totalt 120 miljoner kronor.

EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. Företaget är också en av de större delägarna i Götenehus Group som är noterat på First North.

Delphis team bestod av Mercedes Lennartsson Anderås, Erik Nylander och Adam Forsberg.