Alla nyheter

Delphi rådgivare till Hökerum Bygg vid köp av fastighet i Södra Änggården i Göteborg

Advokatfirman Delphi har biträtt Hökerum Bygg AB i samband med köp av byggrätter av AB Platzer i Södra Änggården – en lekfull ny stadsdel i Göteborg där det är lätt att leva. Inom Hökerums fastighet finns byggrätter för planerade cirka 220 bostäder och lokaler. Fastigheten är belägen inom ett före detta industriområde som omvandlas till en stadsdel med stort inslag av bostäder samt ny skola, nya förskolor och parker.

Hökerum Bygg är bostadsutvecklare och bygger prisvärda och hållbara bostäder. Hökerum Bygg har också en stor entreprenadverksamhet och bygger bostäder och kommersiella fastigheter på totalentreprenad för andra.

Delphi, genom Anders Hulegårdh och Oscar Friedrich, har agerat legal rådgivare till Hökerum Bygg vid tillträdet.