Alla nyheter

Delphi biträder Lideta vid förvärv av vårdcentraler från Aleris

Delphi biträder Lideta AB (”Lideta”) vid förvärv av elva vårdcentraler inom primärvården i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholmsområdet från Aleris.

Lideta bedriver verksamhet inom den primära vården, med mödra- och barnhälsovård, primärvård och företagshälsovård i Landstinget Blekinge, Region Jönköpings Län, Region Skåne och Stockholms Läns Landsting. Nordstjernan är huvudägare med ambition att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Förvärvet innefattar ca 107 000 listade patienter och ca 275 anställda. Vårdcentralerna beräknas under 2018 omsätta ca 325 miljoner kronor. Förvärvet kräver godkännande från Konkurrensverket samt från Stockholms Läns Landsting och Region Uppsala. Förutsatt att förvärvet blir godkänt kommer Lideta bli den tredje största privata aktören inom primärvård i Sverige med sammantaget 247 000 listade patienter och cirka 775 medarbetare. Lidetas omsättning efter förvärvet beräknas uppgå till drygt en miljard kronor.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner, ansvarig partner, Elisabeth Eklund, Johan HübnerRickard Isacson, Therese Virgin och Madeleine Kristoferson.