Alla nyheter

Delphi biträder SJR vid förvärv av Women Executive Search AB

Delphi biträder rekryterings- och konsultbolaget SJR in Scandinavia AB (publ) (”SJR”) vid dess förvärv av Women Executive Search AB (”WES”).
WES är ett chefsrekryteringsföretag med fokus på att öka jämställdhet och mångfald i näringslivet. Bolagets omsättning under 2017 uppgick till 21 MSEK. Köpeskillingen utgörs av delvis kontant betalning och delvis en apportemission av aktier i SJR och uppgår till maximalt ca 48 MSEK. Förvärvet är villkorat av att bolagsstämman i SJR den 19 december 2018 godkänner föreslagen apportemission.

För ytterligare information hänvisar vi till SJR:s pressmeddelande: https://sjr.se/wp-content/uploads/2018/03/PM-SJR-ingar-avtal-om-forvarv-av-samtliga-aktier-i-Women-Executive-Search-Sweden.pdf.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner, ansvarig partner, och Therese Virgin.