Alla nyheter

Delphi har biträtt Momentum Group vid förvärv av Brammers MRO-verksamhet i Sverige

 

Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt Momentum Group vid bolagets förvärv av Brammers MRO-verksamhet i Sverige med åtta lokala försäljnings- och serviceenheter. De förvärvade verksamheterna levererar högkvalitativa industrikomponenter och andra MRO-produkter (för underhåll, reparationer och drift) samt servicetjänster till industriföretag från åtta lokala enheter i Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Karlshamn, Växjö, Trollhättan och Göteborg. Enheterna omsätter cirka 140 MSEK per år.

 

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.

Delphis transaktionsteam bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg, assisterad av Linn Strömberg, Matilda Karlsson, Emmy Falck, Amanda Wiggh och Frida Solding.