Alla nyheter

Delphi rådgivare till AddLife vid bud om att förvärva MBA Incorporado S.L, en ledande spansk aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife AB (publ) (“AddLife”) och dess dotterbolag AddLife Development AB vid budet på samtliga aktier i MBA Incorporado S.L (”MBA”), vilket har accepterats av Alantra Private Equity som äger cirka 75 procent av aktierna. Köpeskillingen för 100 procent av aktiekapitalet är överenskommen till 111 MEUR kontant och det är parternas avsikt att aktieöverlåtelseavtalet ska ingås under januari 2022, varefter tillträde ska ske simultant.

AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

MBA är en ledande oberoende distributör inom ortopedisk kirurgi med verksamhet i Spanien, Italien och Portugal. Bolaget omsätter cirka 67 MEUR och har cirka 285 medarbetare. Huvudsakliga produktområden är ortopediska implantat för rekonstruktioner av bland annat höfter, knän och axlar, samt produkter och lösningar för framför allt rygg- och neurokirurgi, trauma samt anestesi. Förvärvet av MBA stärker AddLifes position inom avancerad kirurgi och är helt i linje med strategin om att expandera i relevanta nischer inom Europa.

Delphi har varit huvudsaklig rådgivare vid förvärvet och samarbetat med advokatbyråerna Garrigues i Spanien och Portugal samt Gianni & Origoni i Italien.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner som ansvarig partner med stöd av flertalet kollegor på Delphi.