Alla nyheter

Delphi rådgivare till Erik Hemberg Fastighets AB vid avtal med Real Fastigheter AB

Advokatfirman Delphi har biträtt Erik Hemberg Fastighets AB i samband med att bolaget blir delägare i Real Fastigheter AB (publ) som köper och tillträder sex fastigheter i Tranås.

Erik Hemberg Fastighets AB blir delägare i Real Fastigheter AB som har avtalat om köp av fastigheterna Telegrafen 14, Telefonen 13 och 19, Norra Missionen 13 samt Mejseln 2 och 3 i Tranås. Förvärvet finansieras genom en riktad emission av stamaktier av serie B till säljaren om totalt 57 miljoner kronor till en teckningskurs om 0,03 kronor per aktie.

Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. Företaget är också en av de större delägarna i Götenehus Group som är noterat på First North.

Delphis team bestod av Mercedes Lennartsson Anderås, Erik Nylander och Jessica Khoo.