Alla nyheter

Delphi rådgivare till AddLife vid förvärv av verksamhet inom avancerad kirurgi

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife AB (publ) (“AddLife”) och dess dotterbolag AddLife Development AB vid förvärvet av samtliga aktier i DACH Medical Group Holding AG (”DACH”).

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. Koncernen utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom laboratorie- och medicinteknik. År 2019 uppgick AddLifes omsättning till 3 479 MSEK.

DACH är moderbolag i en koncern med verksamhet inom produktområdet avancerad kirurgi. Verksamheten bedrivs i Österrike, Schweiz och Tyskland inom ett segment där AddLife redan är etablerad som leverantör på den nordiska och centraleuropeiska marknaden. DACH Medical Group marknadsför och säljer både egna varumärken och produkter från ledande leverantörer inom avancerad kirurgi såsom laparoskopi och endoskopi, urologi, thorax och gynekologi. Produkterna säljs till kunder både inom offentligt och privat finansierad vård i Österrike, Schweiz och Tyskland. Förvärvet är ett bra komplement till redan befintliga verksamheter inom avancerad kirurgi inom AddLife. DACH bedriver verksamhet med egen säljkår i alla tre länder och verksamheten har 23 medarbetare och omsätter cirka 14 miljoner EUR.

Delphi har varit huvudsaklig rådgivare vid förvärvet och samarbetat med advokatbyrån Schoenherr i Österrike.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner som ansvarig partner med stöd av flertalet kollegor vid Delphi.