Alla nyheter

Delphi rådgivare till AddLife vid förvärv av verksamhet inom välfärdsteknologi

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife AB (publ) (“AddLife”) och dess dotterbolag AddLife Development AB vid förvärvet av samtliga aktier i Zafe Care Systems AB (“Zafe Care”).

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. Koncernen utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom laboratorie- och medicinteknik. År 2019 uppgick AddLifes omsättning till 3 479 MSEK.

Zafe Care är en väletablerad leverantör inom välfärdsteknologi på den svenska marknaden. Förvärvet stärker och kompletterar AddLifes befintliga erbjudande inom välfärdsteknologi i Norden. Zafe Care implementerar välfärdsteknik i äldreomsorgens verksamheter särskilt boende och ordinärt boende, tillsammans med LSS gruppbostäder samt hjälpmedelscentraler. Välfärdstekniken bidrar till ökad trygghet och livskvalitet för den enskilde individen samtidigt som det förbättrar och effektiviserar vård- och omsorgsarbetet. Bolaget är en väletablerad leverantör av välfärdsteknik till mer än 200 av Sveriges kommuner.

Bolaget har 21 medarbetare och omsätter cirka 34 MSEK och såväl försäljning, installation och service utförs av egen personal.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner som ansvarig partner med stöd av framförallt Linnea Björkstrand.