Alla nyheter

Delphi rådgivare till AddLife vid förvärv av verksamhet inom avancerad kirurgi

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife AB (publ) och dess dotterbolag AddLife Development AB vid förvärvet av verksamhet inom avancerad kirurgi från SIAD Healthcare.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. Koncernen utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom laboratorie- och medicinteknik. År 2019 uppgick AddLifes omsättning till 3 479 MSEK.

SIAD Healthcare s.p.a. marknadsför och säljer produkter från ledande leverantörer inom avancerad kirurgi såsom Neurokirurgi, Ryggkirurgi, Plastikkirurgi, Interventionell radiologi samt även produkter för avancerad sårvård. Verksamheten kommer i samband med förvärvet överföras till ett nybildat bolag, vilket AddLife förvärvar. Verksamheten omsätter cirka 8 mEUR på den italienska marknaden inom ett segment där AddLife redan är etablerad som leverantör på den nordiska och central-europeiska marknaden.

Delphi har varit huvudsaklig rådgivare vid förvärvet och samarbetat med advokatbyrån NCTM Studio Legale, Italien.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner som ansvarig partner med stöd av flertalet kollegor vid Delphi.