Alla nyheter

Delphi rådgivare till ägarna av Scandlock AB vid RCO:s förvärv av bolaget

Delphi har biträtt ägarna av Scandlock AB i samband med R C O Holding Aktiebolags förvärv av samtliga aktier i bolaget. R C O Holding Aktiebolag är ett dotterbolag till RCO Security Group som i sin tur ägs av Axel Johnson-koncernens investmentbolag Novax.

Scandlock är moderbolag till bland annat Swedlock AB och Swedlock Norge AS vilka är produktföretag med fokus på digitala låssystem avseende främst kommuner, samhällsservice och samhällskritisk infrastruktur på den svenska respektive den norska marknaden. Scandlock-gruppen har sitt huvudkontor i Halmstad och tillsammans har bolagen cirka 60 anställda.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner, Christoffer Malmström och Daniel Malm.