Alla nyheter

Delphi rådgivare till Job Solution vid förvärv och riktad nyemission

Advokatfirman Delphi har biträtt Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) i samband med förvärv av rekryterings-, konsult- och bemanningsbolagen A-Talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB samt vid en riktad nyemission.

Den riktade nyemissionen, som genomfördes genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande, tillför Job Solution cirka 10 MSEK före transaktionskostnader, vilket avses användas för att finansiera förvärvet av A-Talent och A-Staffing. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 75 MSEK. Job Solutions aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Job Solution bedriver verksamhet inom rekryteringsbranschen och är etablerade i Sverige, Norge och Danmark inom segmentet ”Search och Headhunting”.

Delphis team bestod av Jenny Lindén, Emilia Hjers, Lovisa Lennström, Ida Nordmark och Carl Dahlgren.