Alla nyheter

Delphi rådgivare vid försäljningen av Stockholms Stadsnät till Bredband2

Advokatfirman Delphi har biträtt aktieägarna vid försäljningen av samtliga aktier i Stockholms Stadsnät AB till Bredband2 AB.

Med omkring 40 000 privatkunder och 1 000 företagskunder är Stockholms Stadsnät en internetleverantör som har växt på ett organiskt sätt och etablerat en stark marknadsnärvaro i Stockholmsregionen. Bredband2 är den tredje största bredbandsleverantören på svenska marknaden.

Tillträde är villkorat av myndighetsgodkännande.

Delphi biträder aktieägarna med ett team huvudsakligen bestående av Rickard Isacson, Ellioth Lodenius och Robin Rafiee.