Alla nyheter

Delphi rådgivare till NOTE AB (publ) vid förvärvet av Dynamic Precision Solutions AB

Advokatfirman Delphi har biträtt NOTE AB (publ) (”NOTE”) vid förvärvet av Dynamic Precision Solutions AB. Genom förvärvet utökar NOTE sin tillverkningskapacitet i Sverige och får sin fjärde svenska fabrik och en etablering nära kunderna i västra Sverige. Dynamic Precision Solutions ABs kunder återfinns främst inom segmenten communication och industrial och bolaget har omkring 30 anställda. Omsättning beräknas bli 140 miljoner kronor under 2022 och med en rörelsemarginal i nivå med NOTEs.

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 218 miljoner kronor och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm.

Delphis team bestod av Rickard Isacson, Anna Bjurell, Ellen Karp Jakobsson och Daniel Malm.