Alla nyheter

Westport Light Duty Inc. förvärvar Alternative Fuel Vehicle Sweden AB

Alternative Fuel Vehicle Sweden AB företräddes av advokat Håkan Wendesten och Hedvig Mannergren från Delphi.

Advokatfirman Delphi biträdde säljarna när det kanadensiska bolaget Westport Light Duty Inc. den 11 oktober 2011 förvärvade 100 procent av aktierna i bolaget Alternative Fuel Vehicle Sweden AB (AFV).

AFV bildades 2009 av tidigare Volvo anställda. AFV utvecklar och producerar biogas-fordon. Såväl utvecklingen som produktionen sker genom ett nära samarbete med Volvo och AFV är lokaliserat inom grindarna på Volvos produktionspark i Göteborg. AFV har även haft stort stöd från Göteborg Energi AB, delägare i bolaget alltsedan bildandet år 2009.

Westport Light Duty Inc. är ett helägt dotterbolag till Westport Innovations Inc, världsledande inom produktion och utveckling av gasmotorer.