Alla nyheter

Löner till Saabanställda före jul

Konkursförvaltningen för Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB (Saabkonkursen) meddelar att löner till Saabanställda kommer att börja betalas ut idag, den 21 december 2011. Lönerna bör därmed finnas på respektive arbetstagares konto senast fredag den 23 december.

 

– Vi har under dessa första dagar arbetat intensivt med att se till att lönerna skulle kunna betalas ut före julhelgen och är glada att kunna ge detta besked idag. Samtliga inblandade har agerat snabbt och mycket fokuserat på denna uppgift sedan vi tillförordnades uppdraget.

– Som tidigare meddelats fortsätter nu vårt arbete med att se över konkursbonas tillgångar och skulder för att finna bästa möjliga handlingsalternativ i den fortsatta processen.

Hans L. Bergqvist                 Anne-Marie Pouteaux