Alla nyheter

Konkursförvaltare utsedda i Saabkonkursen

Advokaterna Hans L. Bergqvist på Advokatfirman Delphi i Göteborg och Anne‐Marie Pouteaux på Wistrand Advokatbyrå i Göteborg har förordnats till konkursförvaltare för Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB (Saabkonkursen).

 

Vi är mycket stolta över att ha fått detta förtroende av tingsrätten.

Vi delar tingsrättens uppfattning att det behövs två förvaltare med sina respektive organisationer för att hantera denna unika, stora och komplexa konkurs.

Högsta prioritet för oss är att få igång den statliga lönegarantin till de anställda. Detta arbete har vi redan ikväll påbörjat. Vi har också under kvällen varit i kontakt med företagsledningen och kommer imorgon att träffa dem och företrädare för de fackliga organisationerna. Parallellt med dessa åtgärder kommer vi också att så snabbt som möjligt skaffa oss en uppfattning om bolagens tillgångar och skulder för att undersöka möjliga handlingsalternativ och på det sättet säkerställa att på bästa sätt kunna ta tillvara konkursbonas tillgångar och möjligheter.

Konkursförvaltarna kommer fortlöpande att lämna information om handläggningen av konkurserna.

Hans L. Bergqvist                         Anne‐Marie Pouteaux