Alla nyheter

Alder investerar i Nordic Water Products AB

Nordic Water Products AB erbjuder utrustning och system för dricksvatten- och avloppsvattenrening för reningsverk och processindustrin. Alder investerar i onoterade företag inom miljötekniksektorn och detta är fondens tredje investering. Investeringen innebär att Alder äger 40 procent av bolaget.

 

Nordic Water Products AB omsätter cirka 500 miljoner kronor per år med ett rörelseresultat på 60 miljoner kronor. Koncernen har dotterbolag i Sverige, inkluderande det ledande vattenreningsföretaget Nordic Water Products AB, Kina, Nederländerna, Spanien och Tyskland. Sammanlagt har koncernen drygt 130 anställda. Produkterna säljs i 80 länder genom distributörer och koncernbolag.

Alder satsar på bolag som har potential att växa och som redan har en existerande affär som omsätter mellan 30-500 miljoner kronor. Alder förvaltar 1,1 miljarder kronor från bland andra 7 AP-fonden, Folksam och Kyrkans pensionskassa.

Delphi företräder ägarna till Nordic Water Products AB genom ansvarig delägare Vilhelm Nyström samt Fredrik Jorstadius, Eva Folkow, Mikael Knutsson, Johan Kristoffersson och Anna Schönning.