Alla nyheter

Delphi har biträtt Image Systems AB (publ)

Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Image Systems AB (publ) som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm vid dess nyligen genomförda företrädesemission samt vid dess förvärv av RemaControl Sweden Aktiebolag och Sawco Holding AB. De två förvärven finansieras delvis genom två apportemissioner.

 

Image Systems är specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmskanning och lösningar för rörelseanalys med kontor förutom på olika ställen i Sverige även i Los Angeles och London. RemaControl utvecklar och tillhandahåller utrustning som mäter, styr och rapporterar varje led i ett sågverk. Sawco levererar unika mätsystem för bl a tredimensionell inmätning av timmer, 3D-sågoptimering och dimensionskontroll av färdiga produkter samt för sortering och paketläggning av slutprodukterna. Idag finns leveranser från Sawco till sågverk i samtliga världsdelar.

Marcus Nivinger har varit ansvarig delägare på Delphi och har huvudsakligen biträtts av Fredrik Mörner och Olof Reinholdsson. Därutöver har ett antal jurister vid Stockholmskontoret samt Linköpingskontoret biträtt vid genomförande av due diligence. Stefan Lindh har varit ansvarig delägare vid Linköpingskontoret.