Alla nyheter

Delphi har biträtt Väderstad-Verken vid förvärv av det kanadensiska bolaget Seed Hawk

Advokatfirman Delphi har biträtt lantbruksmaskintillverkaren Väderstad-Verken AB vid förvärvet av det kanadensiska företaget Seed Hawk. Seed Hawk tillverkar stora såmaskiner för direktsådd och har 250 anställda. Företaget har haft en expansiv utveckling och sedan 2006 har företaget ökat sin omsättning med 700 procent till dagens 400 mkr.

Väderstad-Verken har haft en mycket gynnsam utveckling de senaste åren. Under förra året ökade omsättningen med 16 procent till 2,1 mdkr. Företaget har anställt över 90 nya medarbetare under det senaste året och har nu 1100 anställda i 13 länder. Förvärvet av Seed Hawk möjliggör expansion på den nordamerikanska marknaden.

– Vi ser stor potential i Seed Hawk då lokal närvaro på nordamerikanska marknaden är nödvändig för att lyckas. Tempo, Väderstads precisionssåmaskin är en viktig produkt för att nå denna marknad och tillsammans med Seed Hawks sortiment, ökar chanserna att lyckas för båda företagen, säger Christina Stark, VD på Väderstad-Verken.

Affären genomfördes den 15 oktober 2013.

Delphis team leddes av ansvarig partner Göran M Karlsson som biträddes av partner Cecilia Lundh.  Arbetet skedde i samarbete med advokatfirman Kanuka Thuringer i Regina, Saskatchewan.