Alla nyheter

Delphi biträder AB Stångåstaden och Fastighets AB Sankt Kors vid byggprojekt i Linköping

AB Stångåstaden och Fastighets AB Sankt Kors, som båda ägs av Linköpings kommun, ska samarbeta för att skapa en ny tillväxtarena i Linköping med bl.a. nya bostäder nära centrum. I ett gemensamt projekt ska förslag till nya detaljplaner tas fram för delar av Wahlbecks Företagspark, så att cirka 500 lägenheter och drygt 20 000 kvadratmeter verksamhetslokaler kan byggas i området. Delphi har biträtt vid bildandet av projektbolag med olika bolagsrättsliga frågor och med avtal för överföring av mark och fastighetsbildning.

Delphis team leddes av ansvarig partner Göran M. Karlsson och associate Helena Abelsson. De har haft biträde i skatterättsliga frågor av partner Mikael Knutsson och of councel tax Johan Kristoffersson.