Alla nyheter

Tre nya partners på Delphi från och med årsskiftet

Advokatfirman Delphi har glädjen att meddela att Fredrik Mörner, Michael Juhlin och Katarina Ibold har valts in som partners med verkan från och med 1 januari 2016.

 

Fredrik Mörner började arbeta på Delphi 2011. Fredrik arbetar främst med aktiemarknad och företagsöverlåtelser med särskilt fokus på private equity och venture capital.

”Det är oerhört roligt att få detta förtroende. Jag ser fram emot utmaningen att få ta ett större ansvar och att bli mera delaktig i Delphi och dess fortsatta framgång”, säger Fredrik Mörner.

Michael Juhlin började på Delphi 2007. Michael fokuserar sin verksamhet på förvärv och försäljningar av företag och verksamheter och representerar klienter inom alla områden i näringslivet i såväl inhemska som internationella transaktioner.

”Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor fortsätta utveckla Delphi och befästa byråns position som en av de ledande på marknaden”, säger Michael Juhlin.

Katarina Ibold började på Delphi 2007, innan dess arbetade hon på Sundsvalls tingsrätt i två år. Katarina arbetar huvudsakligen med kommersiella tvister, främst vid allmän domstol och skiljeförfaranden, och företräder såväl företag som kommuner och kommunalägda bolag.

”Det ska bli fantastiskt roligt och jag hoppas på detta sätt kunna bidra ytterligare till byråns fortsatta goda utveckling”, säger Katarina Ibold.

”Fredrik, Michael och Katarina är mycket uppskattade av såväl klienter som medarbetare och spelar en viktig roll för byrån”, säger Stefan Erhag, executive partner på Delphi.