Alla publikationer

Sex månader med lagen om otillbörliga handelsmetoder (UTP-lagen) – vad har hänt?

Det har nu gått drygt sex månader sedan lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (den så kallade UTP-lagen, eller LOH som Konkurrensverket benämner den) trädde i kraft. Lagen implementerar EU-direktivet 2019/633 om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks-och livsmedelskedjan, vars syfte är att jämna ut obalanser mellan leverantörer och köpare av sådana produkter.

I denna artikel beskriver vi kort de tolkningar av lagstiftningen som Konkurrensverket hittills har meddelat genom så kallade ställningstaganden, sammanfattar status angående tillsynsärenden och redogör för ytterligare några nyheter från myndigheten.

Läs hela artikeln som PDF här.

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund