Alla publikationer

Ny EU-förordning om utländska subventioner

Förordningen introducerar stränga krav på företag att i samband med förvärv och offentliga upphandlingar redovisa bidrag och subventioner mottagna från länder utanför EU. Det är nu hög tid för företag att börja kartlägga erhållna bidrag och subventioner.

Den 30 juni 2022 enades EU:s lagstiftare om en förordning avseende utländska subventioner (”förordningen”). Förordningen ger Europeiska kommissionen (”Kommissionen”) rätt att granska subventioner som företag erhåller från länder utanför EU. Den kommer att antas formellt senare i år och de nya reglerna förväntas träda i kraft i mitten av 2023.

Läs hela artikeln här.

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Helene Andersson

Counsel / Advokat

Stockholm

Helene Andersson

Karl Hammarlund

Senior Associate

Stockholm

Karl Hammarlund