Alla publikationer

Nya regler avseende förhandsavtal om bostadsrätt

Den 1 januari 2023 kommer en rad ändringar att ske i bostadsrättslagen och särskilt beträffande tecknande av förhandsavtal. De nya reglerna kommer att få betydelse för bostadsutvecklare som får ett större ansvar.

Ett förhandsavtal uppkommer när en köpare (förhandstecknaren) förbinder sig att köpa en bostadsrätt i ett projekt och bostadsrättsföreningen, som i detta skede ofta kontrolleras av ett bostadsutvecklingsbolag, förbinder sig att upplåta en lägenhet med bostadsrätt till köparen. Förhandsavtalet är ömsesidigt bindande mellan parterna och avtalet kan ingås tidigt i byggprocessen för att binda upp parterna.

Läs hela artikeln som PDF här.

Anders Hulegårdh

Partner / Advokat

Göteborg

Anders Hulegårdh

Adam Forsberg

Associate

Göteborg

Adam Forsberg