Alla publikationer

Ett år med lagen om otillbörliga handelsmetoder (UTP-lagen) – vad har hänt?

Det har nu gått ett år sedan lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (den s.k. UTP-lagen, eller LOH som Konkurrensverket benämner den) trädde ikraft den 1 november 2021. I detta nyhetsbrev redogör vi kort för Konkurrensverkets aktiviteter på området sedan vårt senaste nyhetsbrev i juni och avslutar med att reflektera över året som gått.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund