Alla publikationer

Digital Markets Act – nya regler för leverantörer av digitala tjänster

Digital Markets Act (”DMA”) publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 12 oktober 2022 och träder i kraft den 1 november 2022. DMA börjar tillämpas från och med den 2 maj 2023, då Europeiska kommissionen (”Kommissionen”) kommer att börja beteckna företag som grindvakter. När ett företag har betecknats som grindvakt måste det uppfylla alla skyldigheter och förbud som anges i DMA inom sex månader från dagen för beslutet.

DMA är en ex-ante förordning som syftar till att förhindra stora företag från att tillämpa vissa konkurrensbegränsande förfaranden, snarare än att använda de befintliga konkurrensrättsliga verktygen i artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Företag som har betecknats som grindvakter riskerar böter på upp till 10 procent av sin globala årsomsättning om de bryter mot de skyldigheter och förbud som följer av DMA, och upp till 20 procent av den globala årsomsättningen vid upprepade överträdelser.

Läs hela artikeln här.

Felix Makarowski

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Felix Makarowski

Amanda Bos Ekman

Associate

Stockholm

Amanda Bos Ekman