Alla publikationer

Högsta domstolens nya avgörande ”Planavgiftstaxan”

Högsta domstolen har i en dom den 21 oktober 2022 (mål nr P 7559-21), ”Planavgiftstaxan”, fastställt bl.a. att det är förenligt med regleringen i plan- och bygglagen samt självkostnadsprincipen att i samband med ett beslut om bygglov ta ut planavgift enligt den taxa som gällde vid bygglovsbeslutet.

Elisabeth Werner och Jesper Blomberg menar att Högsta domstolens avgörande är ett mycket viktigt bidrag till praxis, men att det i några viktiga delar saknar en övertygande argumentation.

Läs hela artikeln här:

Elisabeth Werner

Partner / Advokat

Malmö

Elisabeth Werner

Jesper Blomberg

Specialist Counsel

Malmö

Jesper Blomberg