Alla publikationer

Vanliga fallgropar för byggprojektledare

Som byggprojektledare varierar uppdragen, både storleksmässigt och sett till vem som företräds. Dock finns det situationer som de flesta projektledre någon gång stöter på.

Mot denna bakgrund har Elin Siwers valt ut några situationer och bistår med tips på hur de vanligaste fallgroparna i entreprenörsprojekt undviks.

Läs hela krönikan här.