Alla publikationer

Lexology Getting The Deal Through, Arbitration 2020

Simon Arvmyren och Christopher Stridh, verksamma vid Delphis tvistelösningsgrupp i Stockholm, har bidragit med en guide om svensk skiljedomsrätt i Lexology Getting The Deal Through 2020. Guiden ger en inblick i den svenska skiljedomsrätten och beskriver översiktligt hur skiljeförfaranden med säte i Sverige går till.

Läs guiden här.

Simon Arvmyren

Partner / Advokat

Stockholm

Simon Arvmyren

Christopher Stridh

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Christopher Stridh