Alla publikationer

Oklara konsekvenser av ny vattenlag, Stenkoll nr. 1 2019

Från årsskiftet gäller nya regler avseende miljökvalitetsnormer för vatten, vilket kan få stora konsekvenser för ballastbranschen. Det kan krävas noggrannare utredningar vid prövning och tillsyn av vattenverksamheter. Men det är fortfarande oklart hur regelverket ska tolkas, skriver Erica Nobel i tidningen Stenkoll.

Läs hel artikeln via länken nedan.

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel