Tech Blog

e-Privacy-förordningen (EPR) alltmer avlägsen

EPR är en uppgradering av befintlig EU-lagstiftning på området (e-Privacy-direktivet 2002/58/EG) och kommer bland mycket annat reglera användningen av cookies och frågor om integritet av stor betydelse för telekomsektorn.

I ett blogginlägg från september 2019 skrev vi om att Finland lagt fram ett nytt reviderat utkast till förordning som Tyskland inte var nöjd med. Sedan dess har det reviderade utkastet även röstats ned i en (EU-)parlamentarisk kommitté. Som en konsekvens skjuts förordningen än mer på framtiden.

Förhandlingarna om förordningen tar avstamp i ett utkast som EU-kommissionen tog fram 2017. I och med de många bakslagen diskuteras nu till och med ett scenario där EU-kommissionen skulle slänga det i papperskorgen och börja om från början. Allt detta gör att bedömare menar att förordningen tidigast kommer kunna träda ikraft 2023. Därefter är en övergångsperiod om 24 månader tänkt att gälla vilket innebär att förordningen, i praktiken, tidigast skulle börja tillämpas 2025. En ocean av tid bort men vi bevakar utvecklingen.