Tech Blog

Senaste nytt: Sanktionsavgifter införs vid brott mot konsumentregler

Att brott mot GDPR kan leda till höga sanktionsavgifter har nog ingen missat. Genom EU:s New deal for Consumers blir nu detta verklighet även när e-handelsföretag bryter mot konsumentregler.

Sanktioner vid brott mot konsumentregler införs
New Deal for Consumers är en del av EU:s satsning och innebär att ett flertal EU-direktiv uppdateras med nya regler för att stärka konsumenters rättigheter och deras möjligheter att ta tillvara sina rättigheter gentemot företag. Som en del av New Deal for Consumers införs nu sanktionsavgifter för de fall företag bryter mot konsumentregler (så som t.ex. reglerna om ångerrätt eller informationskrav på företagets sajt) på ett sätt som drabbar konsumenter i flera EU-länder. Detta för att öka incitamenten för bl.a. e-handelsföretag att arbeta mer aktivt med regelefterlevnad.

Liknande ”GDPR-böterna” innebär de nya reglerna att e-handelsföretag riskerar att få betala sanktionsavgifter upp till ett belopp motsvarande 4 % av företagets årliga omsättning i de länder som berörs (eller två miljoner euro om information om företagets omsättning inte finns tillgänglig) om konsumentreglerna inte följs. Utöver detta ges varje land rätt att bestämma om att ytterligare sanktioner ska bli aktuella i de fall e-handelsföretag bryter mot konsumentregler.

Konsumentreglerna moderniseras
De höga sanktionsavgifterna är endast en del av de många nyheter som New Deal for Consumers medför. Några andra förändringar är t.ex. att det ställs krav på ökad transparens på e-marknadsplatser genom att företag bl.a. åläggs att informera tydligt om vilka kriterier som används för att ranka produkter vid sökningar online samt om betald reklam leder till att vissa produkter rankas högre för konsumenten. En annan viktig nyhet är att betalning med personuppgifter för digitala tjänster nu uttryckligen kommer omfattas av konsumentreglerna. Detta innebär bl.a. att en konsument kommer ges rätt att ångra sitt ”köp” av den digitala tjänsten inom 14 dagar även när betalning endast skett genom att konsumenten tillhandahållit sina personuppgifter.

E-handelsföretag: börja förberedelserna i tid
De nya reglerna som nu beskrivits trädde i kraft i januari 2020 och nu har länderna i EU knappt två år på sig att implementera reglerna i sin egen lagstiftning. När det gäller sanktionsavgifterna måste länderna lagstifta om minst ovan nämnda 4 % av företagets omsättning (eller två miljoner euro), men har möjlighet att lagstifta om att högre sanktionsavgifter ska kunna utgå samt att sanktionsavgifterna ska gälla för ett bredare spektrum av regler. Det återstår att se hur Sverige kommer välja att lagstifta i dessa delar.

För e-handelsföretagen innebär detta att de nya reglerna och sanktionerna kommer börja gälla senast våren 2022. Företag som säljer via e-handel behöver därför redan nu börja förbereda sig, genom att bl.a. göra en juridisk granskning av sin sajt, villkor och rutiner. Inte bara för att undvika dålig publicitet och se professionella ut – utan även för att inte riskera höga sanktionsavgifter.

Vi kommer att återkomma till New deal for Consumers här på Delphi Tech Blog.